Angol nyelvi fejlesztés

Mindennapi kommunikáció idegen nyelven

Egy ideje tapasztalhatjuk, hogy megnövekedett az érdeklődés a szülők körében az angol nyelvoktatást ajánló óvodák iránt. Ezek az intézmények az angol oktatást általában kötelező foglalkozás keretében valósítják meg.

Nálunk  az az alapvető  különbség, hogy az irányított nyelvoktatás helyett  a nyelvelsajátítást emeljük ki. Ez azt jelenti, hogy a mindennapjainkban folyamatosan használjuk  az idegen nyelvet. Ebbe beletartozik a szabad játékidő, az udvari játék, az étkezések, a mosdóhasználat és minden olyan szituáció melyben a gyermek  természetes körülmények között,  játszva sajátíthatja el az angolt éppen úgy, mint az anyanyelvét. Mi ezt nevezzük kétnyelvűségnek.

„A nyelvelsajátítás nem a memorizálásra, nem a szabályok bevésésére épül, hiszen a 10 év alatti gyerekek gondolkodása még nem fogalmi jellegű. A nyelvelsajátítás díjazza a kockázatvállalást a gyerekeknél. Mivel nem tanult szabályok követése az alapja, a folyamat kísérőjeként a gondolkodási készségek fejlesztését, a tanulási stratégiák kialakítását, a rugalmas gondolkodást eredményezi!”
Forrás: Dr. Kovács Judit, A gyermek és az idegen nyelv. (Eötvös Kiadó 2009.)

Hogyan valósul ez meg a gyakorlatban?

Nálunk a csoportban dolgozó  pedagógusok közül az egyik kizárólag angol nyelven beszél a gyerekekkel és az adott szituációt használja fel arra, hogy megértesse magát. A gyerekek nagyon hamar hozzászoknak ahhoz, hogy van egy magyartól eltérő idegen nyelv, és azon is lehet kommunikálni. El lehet mondani például, hogy mit kérnek, hogy érzik magukat, milyen az idő, stb. 
 
Az idegen nyelv  megértése általában hamar jön és természetessé válik, az óvodáskor végére minden gyermeknél sikeresnek mondható. A szülők sok esetben meglepődve mesélik el, hogy otthon vagy akár külföldön gyermekük váratlanul megszólal angolul, mely az adott szituációban teljesen megfelelő és odaillő tartalmilag.  A legnagyobb jelentősége annak van, hogy a gyermekek magabiztosan birkóznak meg minden olyan szituációval, melyben idegen nyelven szólnak hozzájuk. Megtanulják megérteni, használni a nyelvet és ez sikerélményhez vezet. Ezzel megalapozza a későbbi sikeres, tudatos nyelvtanulást is.

A Montessori játékidő szintén kiváló alkalom arra, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül, látva, hallva, tapintva, élményekkel gazdagodva szerezzenek konkrét nyelvtudást.

Az angol nyelvet Montessori eszközökkel is alkalmazzuk, erről többet
ITT olvashat.

Önkéntes program

Fontosnak tartjuk a külvilág iránti kíváncsiság felébresztését interkulturális ismeretek átadásával ezért folyamatosan fogadunk külföldről önkéntes fiatalokat. Ezek a fiatalok általában néhány hetet töltenek el nálunk. Minden esetben az elsődleges feltétel, hogy kiválóan vagy anyanyelvi szinten beszéljék az angol nyelvet. Emellett az is a feladatuk, hogy játékosan megismertessék annak az országnak a kultúráját, ahonnan származnak.  A velük történő együttműködés csak angol nyelven történhet, ami rendkívül motiváló a gyerekek számára, hogy használják a nyelvet.

Jelenlegi partnerünk a Workaway hálózat, tekintse meg eddigi önkénteseinket ITT.