Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Angol nyelvi fejlesztés

 

 

Amellett, hogy foglalkozásaink nagy részét angol nyelvre tervezzük, célunk, hogy a gyerekek az idegen nyelvvel a mindennapi kommunikációban is sokat találkozzanak. Ez azt jelenti, hogy a spontán tevékenységek, mint pl. az udvari és benti játék, az étkezések, a mosdó használatakor angolul beszélünk a gyerekekhez, hiszen a szituáció magától értetődően adja magát. A gyerekek élvezik ezeket a szituációkat, játékként élik meg. Soha nem kérik, hogy fordítsuk le magyarra, amit mondunk, mert természetesen beépül a napirendünkbe a spontán nyelv váltás.

A Montessori foglalkozásokon a fogalmak tanítását szintén nagyon jól lehet idegen nyelven is kommunikálni, hiszen ekkor minden rendelkezésünkre áll, a gyermek összes érzékszervére hatunk: látás, hallás, tapintás és a mozdulatok.

 

angol1

 

Eleven Angol – zenés, táncos, interaktív, angol nyelvű program

elevenAz Eleven Angol, egy játékos nyelvi program, melyek animációs, hangos szókártyákkal, dalocskákkal teszik rendkívül vonzóvá a gyerekek számára az angol nyelv elsajátítását. Minden nap két, kb. 10-15 perces foglalkozást tartunk, délelőtt és délután ezzel a programmal.

Célunk:
Beszéljenek a gyerekek arról, amiről igazán szeretnének… amilyen gyorsan csak lehet! Ez nem tankönyvről és nyelvtanról szól. Inkább arról, hogy úgy motiváljuk és tanítjuk a gyerekeket, hogy hatalmas önbizalommal használják majd a nyelvet és lelkesedjenek azért a gondolatért, hogy a világ másik végéről jövőkkel is tudnak majd angolul beszélgetni.

Hogyan tudjuk ezt elérni?
A témaköröket, amiket használunk több száz gyermek segítségével választottuk ki az alapján, hogy megkérdeztük őket: miről szeretnél beszélgetni, mit szeretnél mondani?

Ezek mellett a program sikerességének több oka is van:

Minden dalhoz, témakörhöz kapcsolódik egy online anyag ami több rétegből áll. Az online programon keresztül a gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy a szavakat naponta akár ötvenszer is végighallgassák, megismételjék. Ez egy interaktív folyamat, mely többféle csatornán keresztül történik, így a gyermek nem unja meg és szinte észre sem veszi, hogy hányszor hallgatott vagy ismételt meg egy-egy szót vagy kifejezést. A lényeg az ismétlésen van. A kutatók szerint az emberi agynak átlagosan 160-szor kell hallania egy idegen szót, ahhoz, hogy új memória lenyomatok képződjenek az agyban. Ekkor ezek a lenyomatok már “gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek” a már ismert szavak lenyomataitól. Online játékokon keresztül a gyerekek nagyon sokszor meghallgatják ugyanazt a szót anélkül, hogy észrevennék, hogy mennyit ismételnek. Ez bizonyítottan nagyon sikeres szisztéma. Az online program az órán tanult anyagot rögzíti.

Több érzékszerven keresztüli észlelés. Tehát ha egyszerre látjuk, halljuk, mondjuk, mutatjuk, csináljuk, akkor sokkal előbbre tartunk, mintha csak ismételnénk a tanár után. Ha pedig ez ritmusra történik akkor a sokszori ismétlés automatizmussá válik és a gyerekek sokkal természetesebben, szinte észrevétlenül tanulnak.

A programban angol anyanyelvű tanárok különböző kiejtéseit halljuk, a gyerekek nem csak a saját nyelvtanáruk akcentusával ismerkednek meg. Kezdettől fogva meghallgathatják és megismerhetik, hogy egy szót hogyan lehet különbözőképp kiejteni. Másképp beszél egy férfi és egy nő. Más a kiejtés különböző szituációkban, más az eltérő beszédtempóban. Függhet a hangulatunktól, máshogy beszélünk, ha boldogok vagy szomorúak vagyunk. Nagyon fontos, hogy a gyerekek ugyanazt a szót különböző beszédkörnyezetben, más-más akcentussal is megfigyeljék, könnyen meghallják, megérezzék, felismerjék és megértsék kezdettől fogva

 

 

Fun with Composers – Komolyzenei program

fwc

fwc ikon Hetente egyszer tartunk egy komolyzenei programot gyerekeknek, angolul. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek játékosan ismerkednek népszerű zeneművekkel, zeneszerzőkkel. A programokat Egyesült Államokban fejlesztették ki, ennek alapján dolgozunk mi is.

 

 

 

Story World – Angol nyelvű mese dramatizálás

angol2

A mese-vers szintén egy kiváló lehetőség az idegen nyelvvel való játékos ismerkedésre. A hang, a kép és a hozzátartozó mozgás a szinte minden érzékszervre hatva motiválja a gyermekeket az idegen nyelv megértésére, hangjainak utánzására. Hetente egy alkalommal az angolszász gyermekirodalomból válogatott mesék és mondókák alapján tartunk foglalkozást.

 

 

 

Recycling Arts&Crafts – Kézműves tevékenység angolul

recycling

A kézműves foglakozások szintén jó alkalmat biztosítanak az idegen nyelven való kommunikálásra, hiszen látják, utánozzák, tapintják, amit csinálunk. Az újra hasznosítás egy olyan foglalkozás, amikor a gyerekek által gyűjtött papír és műanyag hulladékból valamilyen játék eszközt készítünk. Az utasítások, az anyagok megnevezése angolul foglalkozásonként ismétlődik, így hamar elsajátítható.

 

 

 

English Gym – Tornafoglalkozás, mindennapi testnevelés angolul

gym

 

A heti nagy torna és a mindennapos testnevelés szerves része az idegen nyelvoktatásunknak. Az idegen nyelven irányított, játékos mozgás az egyik leghatékonyabb módszere az angol nyelv megértetésének. Az utasításokat sok esetben a gyerekekkel együtt mondjuk és csináljuk, hogy a verbális reprodukció is minél hamarabb megtörténjen.