Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Anyanyelvi nevelés

ANYANYELV THUMBNAIL

Montessori Maria, az általa kidolgozott eszközöket, öt fejlesztési területre osztotta. Az öt terület egymásra épül, összetartoznak. Az egyszerű, hétköznapi tárgyak használatának megismerésétől jutunk el, világunk megismeréséig.

   A gyermekek a Montessori csoportba érkezve folyamatosan találkoznak a nyelvi fejlesztés különböző és változatos eszközeivel. Ahogy belépnek az óvodába, az óvónő köszönti őket és érdeklődnek a gyermekek hogyléte felől. A vegyes csoportban a kisebb gyermekek hamarabb elsajátítanak kifejezéseket, bővül a szókincsük, jobban és gyorsabban fejlődik a beszédképességük, mintha homogén csoportban lennének.

   A pedagógusok munkájuk során folyamatosan fejleszthetik a gyermekek beszédképességét, rengeteg alkalom adódik beszélgetésre, megbeszélésre. A köridőt beszélgetéssel kezdjük, rákérdezünk, hogy telt a gyermekek hétvégéje, elmesélhetik mivel töltötték a szabadidejüket. A köridő interaktív, a gyerekek folyamatosan részt vesznek benne, közreműködnek az óvónőkkel. Dráma tevékenységeket szervezünk a gyerekeknek, így a különböző szerepek által számtalan lehetőség nyílik a beszédképesség fejlesztésére. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek mindennap halljanak mesét, illetve verseket.

Maria Montessori rendszerének sajátossága, hogy a gyermekek minél több írott nyelvvel ismerkednek meg. Óvodánkban a gyerekeknek nem csak jelük van, mint a hagyományos óvodában, hanem a teljes nevük van kiírva nyomtatott betűkkel, az öltözőbe, a poharakra, a törülközök fölé illetve a fogmosó készletre. A területek elnevezéseit szintén feltüntetjük.

Általános felfogás, hogy a gyermekeknek nem kell betűket, írást olvasást tanulniuk, amíg iskolába nem kerülnek. A beszédfejlődés már csecsemőkorban megkezdődik. Ekkor még a világ összes hangját képezni tudja a gyermek, ez később a külvilág visszajelzéseire leszűkül az anyanyelv hangjaira. Ezért is érdemes a nyelvoktatást ezekben a korai években elkezdeni. Montessori szerint, az írott nyelv elsajátításához, nem kell megvárnunk a beszélt nyelv elsajátítását. Segítenünk kell a gyermeket, hogy a beszélt nyelv mellett, egy időben ismerkedjen meg az írott nyelvvel. Ahhoz azonban, hogy megindulhasson az írás mechanizmusa, a gyermekeknek el kell sajátítaniuk a megfelelő ceruzatartást, kézfejüknek, ujjaiknak meg kell erősödniük, fel kell készülniük az írásra.

Az ABC betűi dörzspapírból vannak kivágva, ezek sima falapra vannak felragasztva, mind a négy betűformában. Sztereognosztikus úton ismerik meg ez által a gyerekek a betűk világát, látják, tapintják és hallják kiejtés során. A dörzspapír betűkön finoman vezetik ujjukat a gyermekek, miközben kimondják a hangot.

Montessori szerint az írás megelőzi az olvasást. Az olvasás gyakorlását a betűk ismeretével egyidejűleg vezetjük be. A csoportszobában állandó mese sarkot rendeztünk be, ahol ismerkedhetnek a betűkkel, gyakorolhatják az olvasását.