Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Érzékelés

ÉRZÉKELÉS THUMNAIL

Montessori Maria, az általa kidolgozott eszközöket, öt fejlesztési területre osztotta. Az öt terület egymásra épül, összetartoznak. Az egyszerű, hétköznapi tárgyak használatának megismerésétől jutunk el, világunk megismeréséig.

   Az érzékelést fejlesztő eszközök, ahogy nevéből is kiderül, érzékszerveinkre hatnak. Maria Montessori szerint minden tudás alapja a dolgok pontos ismerete. Az érzékszerveken át történő ismeretszerzés útján jutunk el a valóság észleléséig, a valóság megismeréséig. Ahhoz, hogy a gyermekek önállóan tudják megismerni, felfedezni az őket körülvevő világot, fejleszteni, pontosítani, finomítani kell érzékszerveiket, érzékelésüket.

A rózsaszín torony, az egész világon a Montessori módszer jelképévé vált. Az eszköz tíz rózsaszín kockából áll, melyek három kiterjedésükben különböznek egymástól. Az eszköz segítségével a gyermekeknek fejlődik mozgáskoordinációjuk, izomkontrolljuk, gyakorolják a durva és finom mozgásokat. Azzal, hogy megismerik a nagyság és a súly közötti összefüggéseket, három dimenzióban vizuálisan különböztetik meg a méreteket, sorozatot alkotnak, felkészülnek a matematikára. Az eszközzel való manipulálás során fejlődik a gyermek kognitív, gondolkodási műveletei; gyakorolja az összehasonlítást, soralkotást, megállapít nagyságbeli különbségeket, valamint fejlődik a gyermek fogalomalkotó képessége, a nyelvi kompetenciája, gyakorolja és megtanulja a kicsi-nagy, kisebb-nagyobb fogalmakat.

A barna lépcső tíz darab ugyanolyan hosszú és színű hasábból áll. A hasábok két dimenzióban különböznek egymástól. A legvastagabb hasáb négyzetének éle tíz centiméter, a legvékonyabbé egy centiméter. Az építés közben megnevezzük a fogalmakat, vékony-vastag, vékonyabb-vastagabb, így fejlődik a gyermekek nyelvi kompetenciája, illetve a kognitív kompetenciák az összehasonlítással, soralkotással és különbségek megállapításával. Az eszköz továbbfejleszthető a Rózsaszín torony kockáival kombinálva.