Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Kozmikus nevelés

 

kozmikus nevelés

 

Maria Montessori indiai útja során dolgozta ki, Kozmikus nevelésnek nevezett technikáját, mivel nagy hatással voltak rá a távol-keleti hitek és szemléletek.

 

A kozmikus nevelés nem egy tantárgy, hanem az ismeretek átadásának egy módját jelenti az egésztől haladva a részletek felé. A gyermekek számára a lehető legkorábban lehetőséget kell teremteni az ismeretek megszerzésére, hiszen ezekben a korai években a gyermekek rendkívül érzékenyek a külvilágból érkező mindennemű információ iránt. Ahhoz, hogy olyan felnőtt emberek legyenek, akik függetlenek, képesek önálló döntések meghozatalára, biztosítanunk kell gyermekeink számára egy olyan környezetet, melyben elsajátíthatják az ezekhez való készségeket. Hozzá kell segítenünk gyermekeinket, hogy megtalálják helyüket a kozmoszban.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek legyen alkalmuk közvetlenül megfigyelni szűkebb és tágabb környezetüket, a természet jelenségeit, növényeket, állatokat, az élővilágot. A csoportszobában akváriumot helyeztünk el, aranyhalakkal. A gyermekek részt vesznek az etetésben, az akvárium tisztításában. Jól megfigyelhetik életmódjukat, testrészeiket, szokásaikat.

Rendkívül fontosnak tartjuk, a Jeles napok megismertetését a gyerekkel. A Víz Világnapja, minden év, március 22-én van. Ez alaklomból egy egész hetet szentelünk a világnapnak. Az egész hét Földünkről, álló és folyóvizeinkről szól. Megismertetjük a gyerekekkel a víz útját, amelyhez modellt is készítünk, hogy konkrét élményt nyújtsunk a gyermekeknek.

Az időjárástól függően igyekszünk minél többször ellátogatni, elsétálni egy közeli parkba, erdőbe. A gyermekek megfigyelhetik az erdőben lévő növényeket, állatokat minden évszakban, változásokat vesznek észre maguktól is.Közös kirándulásokat is szervezünk a szülőkkel. Ezek az alkalmak nagyon jó hatással vannak a pedagógusok és szülők közötti kapcsolatra, illetve egy közös élményt nyújtunk a gyerekeknek, amit a szüleikkel élhetnek át.

Az óvodában a gyerekek folyamatosan részt vehetnek a kert gondozásában. A kertben való változásokat maguk figyelhetik meg, láthatják, hogy az először teljesen kopár, barna földbe vetett magvakból, hogyan bújnak elő a növények, és nyáron már élvezettel fogyasztják el a retket és a fejtett borsót, amit maguk ültettek.

A mindennapos gyümölcsevés során a gyerekek maguk pucolhatják meg a gyümölcsöket, és megfelelő előkészület és figyelem mellett önállóan darabolhatják fel. A gyümölcs héját, vagy az el nem fogyasztott darabokat összegyűjtjük, és a komposztálóban helyezzük el.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyasmit mutassunk a gyermekeinknek, amit hazavihetnek és otthonukban is alkalmazhatnak. Már az óvoda nyitása óta szelektíven gyűjtjük a hulladékot, és az ide járó gyermekeket is arra neveljük, hogy védjék a környezetet.

A kozmikus nevelés egyik legfontosabb célja, segíteni a gyermekeknek meg találni helyüket a világban. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen elengedhetetlen, hogy nem csak az őket közvetlenül körülvevő környezetükkel ismerkedjenek meg, hanem a Földdel, a bolygókkal, a Nappal, a Holddal és csillagokkal, az űrrel is. Ismerkednek a Földgömbbel, térképpel, lerajzolják a séták útvonalát és az óvoda környékét. Az ide járó gyermekek előszeretettel nézegetik a világtérképet, földgömböt, érdeklődnek a különböző országok, kultúrák iránt.

Maria Montessori nagyon fontosnak tartotta, hogy megmutassuk a gyermekeknek azt, hogy az emberek szükségletei mindenhol azonosak a világban, csupán eltérő formában elégítik ki azokat. Minden embernek szüksége van fedélre a feje felett, ruhára, ennivalóra. Minden országban, kultúrában az idősebbek, a felnőttek tanítják a gyermekeket, és adják át tudásukat nekik. Montessori kiemelkedő feladatának tartotta a békére nevelést. Ehhez, fontos, hogy a gyermekek megismerjék egymást, hogy tudja társa hozzá hasonló módon gondolkodik, érez és szeretetre, békességre vágyik, akkor is, ha más a bőre színe, más a haja, az anyanyelve, a hite vagy a világnézete. [1]

Más népek kultúrájának megismerése, tudásunk átadása elsősorban cselekedtetésen keresztül történik, úgy, mint dramatizálás, szituációs játékok, megfigyelés, ritmusgyakorlatok, különféle manuális tevékenységek. Igyekszünk olyan meséket, verseket összegyűjteni mely a különböző kultúrákról szól, és gyerekek is szerepelnek benne. Többször fogadtunk tanítónak, óvónőnek készülő diákokat más országokból, például Pakisztánból, Törökországból és Ausztráliából.

 

 

[1] Magyarországi Montessori Egyesület (2004): Maria Montessori pedagógiai módszere- Tanfolyami jegyzet. Magyarországi Montessori Egyesület, Budapest, 104-109.o.