Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Matematika

 

matematika

 

Montessori Maria, az általa kidolgozott eszközöket, öt fejlesztési területre osztotta. Az öt terület egymásra épül, összetartoznak. Az egyszerű, hétköznapi tárgyak használatának megismerésétől jutunk el, világunk megismeréséig.

A Montessori eszközökkel manipuláló gyermekek, az őket körülvevő környezetükben is folyamatosan megfigyelnek. Összefüggéseket keresnek, csoportosítanak tulajdonságok alapján, mindent megfigyelnek, összehasonlítanak, különbséget tesznek. Montessori a kiterjedés fogalmával, a nagyság becslésével, összehasonlítással, soralkotással, a különbözők egyenlővé tételével alapozza meg a matematikai fogalmakat.  Montessori eszközei a tízes számrendszerre épülnek, elősegítik a számfogalom kialakulását.

A piros-kék rudak a legegyszerűbb eszköz a számfogalom kialakításához. A rudakon a decimétereket a piros és kék szín váltakozása jelzi. A gyerekek szinte maguktól kezdenek el számlálni, gyakorlások után összekapcsolják a hosszúság fogalmát a kapott számokkal. A legrövidebb az „egyes”, utána a „kettes” stb., így épül fel a számsor. A rudakkal való játék során jutnak el a manipulálástól a feladatmegoldó cselekvésen keresztül a számfogalom kialakulásáig, az absztrakttól a konkrétig. Az eszköz célja a mennyiségek felismertetése, a számjegyek és mennyiségek egyeztetése.

Az orsós doboz egy olyan speciális eszköz, amely sztereognosztikus (minden érzékszervre kiterjedő) módon vezeti be a számokat, illetve a nulla fogalmát. Két ötrekeszes dobozból áll, az első doboz 0-4-ig a második 5-9-ig van megszámozva és összesen negyvenöt darab orsó formájú fa pálcika tartozik hozzá. A feladat, minden rekeszbe annyi pálcikát rakni, amennyit a rekeszek fölé írt számjegy jelez. Az első rekeszbe, a nullába, semmit kell tenni, az üres. Itt találkoznak először a gyerekek a nulla, a semmi fogalmával. Az eszköz célja a mennyiségfogalom megszilárdítása, a nulla jelentésének megismerése, illetve annak a megtapasztalása, hogy a mennyiségek, elemek számosságából jönnek létre.