Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Miért más a Montessori módszer?

kisgyermekek

„Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra! Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez.”

Maria Montessori

 

 

HAGYOMÁNYOS MONTESSORI

 

Montessori óvodába, iskolába lépve tágas, világos, rendezett tér fogad minket. A gyermekeket inspiráló környezet lehetővé teszi az önálló játékot, tanulást, munkavégzést. A nyitott polcok, szellősen elhelyezett, sokszínű eszközök a szabad választás örömét adják a gyermeknek. A legtöbb eszköz hagyományos, Montessori eszköz, azonban a területek sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a pedagógusok és gyermekek új játékokat készíthessenek. Ezáltal folyamatosan frissíthető az adott terület, mindig az adott témához kapcsolódóan. A közösen végzett munka közelebb hozza a gyermekeket egymáshoz és a pedagógusokhoz is.

Ezzel szemben a legtöbb hagyományos intézménybe lépve egyszerű, kevésbé, vagy egyáltalán nem motiváló környezet fogadja a tanulásra, ismeretszerzésre vágyó gyermeket. Az eszközök hiánya szürkévé, egyhangúvá teheti a mindennapokat. Az adott pedagógus személyiségén múlik, hogy milyen környezet fogadja a gyermeket.

 

montessori és hagyományos osztály

 

Az eszközök egy Montessori intézményben mindig a gyermekek igényeihez igazodnak. Mivel minden gyermek más, önálló személyiség, aktuális fejlettségi szintjük is eltérő. Ennek megfelelően a gyermekek bármelyik eszközt választhatják, kedvük szerint; önállóan, motiváltan tevékenykednek. A használat közben észrevétlenül szereznek ismeretet, tudást, minden tevékenység játék a gyermekek szemében. A játékra való vágy egész életünkben megmarad, csupán lehetővé kell tenni, hogy kibontakozhasson.

A hagyományos intézményekben legtöbbször irányított, kötött foglalkozásokon, tanórákon vesznek részt a gyermekek. A témát, és a felhasznált eszközöket a pedagógus választja meg, a tananyaghoz kapcsolódóan. A terem berendezése legtöbbször a frontális oktatási módszerhez igazodik, a gyerekek kooperációja, együttműködése kevésbé érvényesül.

Ezzel szemben a Montessori teremben a gyermekek kisebb-nagyobb csoportokban, úgynevezett mikro csoportokban, közösen tevékenykednek, megismerik milyen az együtt végzett munka öröme. Az asztalok, padok elhelyezése lehetővé teszi, hogy a pedagógus minden egyes gyermekkel, differenciáltan foglalkozhasson. Általános iskolában is nagy méretű szőnyeg áll a gyermekek rendelkezésére, szabadon mozoghatnak a teremben, egymásra és a pedagógusra figyelve.

 

MONTESSORI HAGYOMÁNYOS

 

Az önálló munkavégzés, a szabad választás öröme minden egyes gyermeket megillet, legyen óvodás, vagy iskolás. A tanulás, ismeretszerzés a gyermekek számára természetes. Ha a csoport, osztályterem, pedagógus nem képes motiválni, inspirálni a gyermekeket, a tanulás “nyűggé”, nem kívánt feladattá válhat.

A Montessori pedagógus személyisége melegséget, szeretetet sugároz. Nyitottan, érdeklődően fordul minden egyes gyermekhez. A szeretet, és az elfogadás érzése veszi körül a gyermekeket, ami a mindennapokat szebbé teszi. Egy szeretetteljes környezetben mind a gyermekek, mind a pedagógusok hatékonyabban tevékenykedhetnek.

A nevelő, oktató feladata, hogy segítse a gyermeket, igényeiknek megfelelően. Ha szükséges aktívan, a gyermek mellett van, vagy visszahúzódik, hagyja, hogy a gyermek önállóan végezze feladatát. Fegyelmezéskor a pedagógus mindig higgadt és megértést sugároz. Segíti a gyermekeket problémájuk megoldásában, ösztönzi őket az önálló konfliktus kezelésre, de a háttérben figyelemmel kíséri a történéseket.

A Montessori óvodák és iskolák lehetővé teszik, hogy a gyermekek kibontakoztathassák vágyaikat, engedi, hogy maguk fedezzék fel a világot, tevékeny, boldog gyermekkort éljenek meg, és ezáltal, kiegyensúlyozott, a világra nyitott felnőtté válhassanak.

 

Somogyi Luca