Montessori ovink a gyakorlatban

“Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”  Maria Montessori

 

Előkészített környezet

A Montessori teremben a gyermekek könnyen eligazodnak,  mert minden nap gondosan előkészített környezettel fogadjuk őket. Ugyanakkor megtanítjuk nekik, hogyan kell a játék eszközökkel bánni és hogyan kell a környezetük rendjét folyamatosan fenntartani. A  Montessori területek  elkülönülve, külön polcokon vannak elhelyezve, jól láthatóan, a gyermekek szem magasságában. 

Gyakorlati élet

A különböző tálcákon elhelyezett eszközök a való életben is megtalálhatóak. A gyakorlatok elsősorban az önkiszolgálást és önállósodást segítik elő, miközben  fejlődik a nagy és a finom motorika, a figyelem és a koncentráció.  A tevékenységek sokasága között megtalálható például az öntés, töltés, kanalazás, az öltöző keretek,  tárgyak mosása és a különböző méretű csipeszek használata.

Érzékelés 

Az érzékszervek finomítását segítő gyakorlatok sorozatán keresztül a gyermekek  konkrét tapasztalatokat gyűjtenek  formákról, színekről, illatokról, hangokról és a különböző tárgyak súlyáról, tapintásáról. A konkrétan megtapasztaltakat absztrakt fogalommal párosítjuk. A gyakorlatok során a gyermekek megtanulják felfedezni és  osztályozni a körülöttük lévő világot. Az eszközök sokasága között megtalálható a rózsaszín torony, a barna lépcső, a színes lapocskák, a geometriai formák, a piros rudak, a súlylapocskák, a hangdobozok és a dörzspapír táblák.

Anyanyelv

Ez a terület a szókincs gyarapítását, az olvasás és írás készség kialakulását segíti elő. A csoportszoba környezete inspiráló a szociális és kommunikációs készségek fejlődésére, számtalan lehetőséget rejt a nyelvi fejlődére. A nyelv területének eszközei pl. a dörzspapír ÁBC és az írás előkészítő tábla.

Matematika

A matematika területének eszközei lehetőséget adnak a konkrét szám és mennyiségfogalom kialakulására. Érzékszerveiken keresztül a gyerekek megtapasztalhatnak matematikai koncepciókat, manipulatív módon gyakorolhatják a matematikai alapműveletek, mint pl. az  összeadást és  kivonást. Az eszközök sokasága között megtalálható például az orsós doboz, az aranygyöngyök és a számrudak. 

Kozmikus nevelés: biológia, földrajz, tudományok

Ez egy nagyon sokszínű terület, mely a világunk konkrét megismerését hivatott elősegíteni tapasztalati úton.  Ezen a területen megtalálható az állatok, növények, a közvetlen környezetük, a földrajzi fogalmak valamint univerzumunk megismerését segítő eszközök sokasága. A gyerekeket bátorítjuk az önálló  felfedezésre és a kíváncsiságuk kielégítésére.   Néhány jellegzetes eszköz pl. a nomenklatúra kártya sorozatok, a letapintható földgömb, a földformák és a kontinens puzzle sorozat.

Kézműves sarok

A gyerekek számára állandóan elérhető a különböző kézműves tevékenységeket szolgáló eszközök, mint pl. az olló, a ragasztó, a festék és az ecset.  

Olvasó sarok

Minden gyermek igényel egy kis csendes elvonulást, könyvnézegetést. Erre van egy kis sarok, érdekes képes könyvekkel. A könyvek úgy vannak elhelyezve, hogy láthatóak.  

Peace Rose - Béke Rózsa

A Montessori terem tárgyainak része nálunk az un. ,,Peace Rose'' azaz a  béke rózsa.  A béke rózsát arra használjuk, hogy segítségével feloldjuk a gyermekek között időnként előforduló konfliktust. A béke rózsa segítségével alkalmat adunk az érzelmek szóban történő kifejezésére, mindkét fél meghallgatása mellett. A konfliktus lezárása egy szeretetteljes öleléssel történik. 

Csendjáték

A csend játékot többféle módon játsszuk a gyerekekkel. Lényege, hogy megtapasztalják a Csendet. Egyik lehetséges mód például az, amikor körbe viszünk egy gyertyát vagy bármilyen tárgyat, egymásnak átadva. 

Vonalon járás

Ennél  a gyakorlatnál  egy meghatározott vonalon  mennek a gyerekek. Lényege a figyelem, koncentráció és az egyensúly fejlesztése.

Udvarunk

Biztonságos, zárt udvarunk gazdag lehetőséget nyújt a gyermekek sokoldalú mozgás igényének kielégítésére. Interaktív játék és mászó falak, kuckók, barkácsolásra és kertészkedésre egyaránt lehetőséget nyújtó játékok  fogadják a gyerekeket.  KRESZ táblával ellátott, felfestett motorpályánkon a motorozás mellett alkalmuk van a gyerekeknek a közlekedési szabályokkal is megismerkedni. 

A Montessori elv szerinti tevékenységek is jelen vannak a udvaron, mint például csipesszel történő ruhateregetés, a matematika eszközeként a számjegyek párosítása valamint a különböző lakatok kinyitását gyakorló interaktív fal.

Tornaterem

2016. óta saját tornatermünk is van, ahol a testnevelés megvalósul. Lehetőség van külön foglalkozásokon való részvételre is, mint például a judo, a balett és a gyermekjóga.