Helen Szabó Alapítvány

Meggyőződésünk, hogy az alternatív pedagógiai rendszereknek nagy jelentőségük van, teret kell adnunk ezeknek az oktatási módszereknek, biztosítva a szülők szabad választását minél szélesebb körben.

Számunkra a Montessori pedagógiai módszer az, melyben leginkább megtaláltuk a messzire mutató lehetőségeket. Alkalmunk volt a gyakorlatban látni, tapasztalni, hogy a gyermekeket szeretetteljes légkörben, egyéniségüket messzemenően figyelembe véve nevelik és oktatják az önállóságra, szabad gondolkodásra.

“Segíts, hogy egyedül csinálhassam”, ez az a mottó, mely talán leginkább jellemezheti e módszer lényegét, mindezt összekötve a kisgyermekek idegen nyelvi, környezettudatos és pozitív életszemléletre nevelésével.  Mi hisszük, hogy ezek az integrált pedagógiai irányzatok korunk oktatási rendszerének legfontosabb feladataivá váltak.

A Helen Szabó Alapítvány azért jött létre, mert támogatni kívánja a következőket:

  • pedagógusok, valamint szülők körében a Montessori módszer népszerűsítését
  • gyermekek számára rendezett zöld programokat, valamint a környezettudatosságra nevelést, az erre irányuló törekvéseket, kezdeményezéseket
  • 3-7 éves gyermekek angol nyelvi fejlesztését, oktatását
  • pedagógusok angol nyelvi képzését 
  • a pozitív pszichológia eszköztárának alkalmazását a gyermeknevelésben.

Fontosnak érezzük, hogy fenti céljaink anyagi helyzettől függetlenül is elérhetőek legyenek. 

Alapítványunkat tárgybeli vagy pénzbeli felajánlásokkal tudják segíteni, illetve adójuk 1%-ával. A pénzbeli felajánlást számlaszámunkra történő utalással tudják megtenni. 

Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának alapítványunk mozgalmához.
Legyen mindannyiunk szívügye gyermekeink jövőjébe fektetni!

Minden segítséget köszönünk!

A Helen Szabó Alapítvány adószáma: 18035605-1-13
Számlaszám: 10402197-50526890-56521008

Supporting our children charity from abroad:

IBAN: HU20 10402197 50526890 56521008
SWIFT/BIC: OKHB HUHB

Thank you!

Az Alapítvány elnöke/President: Mark Haas
Az Alapítvány Alapítója/Founder: Jakab Melinda